Riskli Yapı Tespiti

Riskli Yapı Tespiti

Riskli yapı, inşa standartları bakımından doğal afetlere dayanıksız ve doğal afet dışındaki etkenlerden kolayca etkilenip, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek yapılara verilen isimdir. Riskli yapı koşullar kanunda belirlenip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikleriyle belirlenen kapsamda, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından tespit edilir. Riskli Yapı Tespiti kanunda belirlenen ölçekler dahilinde uzmanların yapacağı teknik analiz, değerlendirme ve yorum neticesinde belirlenecektir.

Riskli Yapı Tespiti, maliklerin iradesi ile yapılabildiği gibi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından cebren de yapılabilmektedir. Zira kanun gereği devlet, halkın can ve mal güvenliğini korumakla sorumludur ve maliklerin bile bile risk ihtiva eden bir yapıda ikametine göz yumamaz.

 
Additionally, different grading options allow heather to provide general feedback on critical thesis writer areas for the entire class.