Kentsel Dönüşüm Ankara

Kentsel Dönüşüm Ankara

Kentsel Dönüşüm Ankara

Ankara Kentsel Dönüşüm Firmaları

Kentsel dönüşüm bildiğiniz gibi artık bir seçenek olmaktan öte, kanuni zorunluluktur. Öncelikle büyükşehirlerde başlayan uygulama, başta İstanbul olmak üzere Ankara ve özellikle deprem bölgesinde yer alan İzmir, Adana gibi illerde yoğun olarak sürdürülmektedir.

Ankara kamu’nun merkezi olası sebebiyle denetimden nasibini bir miktar daha fazla almaktadır. Bakanlıkların yönetmelik ve kanunlarının uygulanmaya başladığı pilot bölge her zaman başta Ankara olmaktadır. Bu sebeple Ankara Kentsel Dönüşüm Firmaları Başkent’de yoğun biçimde çalışmaktadır.

Gerek gecekondu sınıfındaki yapılar, gerekse ruhsatı olan, ancak yapı niteliklerini yitirmiş yapıların yıkımı kanunen zorunlu tutulmaktadır. Siz buna gönüllü olmasanız dahi Kamu Kurumları; Örneğin Belediyeler ve Valilik nezdinde bu işlemler gıyabınızda yapılmaktadır.

Ankara Kentsel Dönüşüm Firmaları, devletle organize olarak çalışmakta ve size kamu fırsatlarını sunmaktadır. Örneğin yapı yıkıldığında verilecek faiz destekleri ve kira yardımları bu firmaların çok iyi bildiği konulardır. Ayrıca dilerseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya Bayındırlık İl Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilmeniz mümkündür.

Ankara Kentsel Dönüşüm firmaları, yetkili Yapı Denetim firmalarının verecekleri riskli yapı raporuna istinaden, yıkım, hafriyat ve inşayı, yeni yönetmeliklere göre kamu denetimi altında gerçekleştirirler.  Gerek yapının statik ve estetik özellikleri ve gerekse Enerji Verimliliği bakımından uygulanması gereken tüm tedbirler, kanuna göre uygulanmaktadır.

Yapınızın risk raporunu alıp, bir an önce Ankara Kentsel Dönüşüm Firmaları ile irtibata geçmeniz lehinize olacaktır. Zira devlet teşvikleri çok özel fırsatlar sunmaktadır.
essay for college admission.